19/10/2012

యా దేవీ సర్వ భూతేషు"శైల పుత్రి" గా ఉద్భవించావు. 
హిమవంతునికి తనయవయ్యావు...

శివుని కోరి తపమాచారించావు.
అకుంఠిత దీక్షతో "బ్రహ్మచారిణి" వైనావు...

దశ హస్తాలతో...దశాయుధాలతో దర్శనమిచ్చావు.
"చంద్రఘంట"వై చల్లగా చూసావు...

అష్ట సిద్ధులు నవనిధులు ఇచ్చే మాతవైనావు.
అష్టభుజివై..."కూష్మాండ" వై  కొలువు తీరావు... 

షణ్ముఖునికి జన్మనిచ్చి  "స్కందమాత"వైనావు.
ఆ రూపంతో కాళిదాసుని కరుణించిన అమ్మవైనావు...

త్రిమూర్తుల తేజస్సునే తీసుకున్నావు.
లోకహితం కోరి  "కాత్యాయని"గా అవతరించావు...

తంత్ర సిద్ధులు కోరే  తాంత్రికుల దేవతగా మారావు...
అనుచర గణాలతో  "కాళరాత్రి"వై పూజలందుకున్నావు...

వేల ఏళ్ళ  ఘోరతపానికి నల్లబడినావు..
శివుని స్పర్శతో గంగ శుద్ధితో "మహాగౌరి"వైనావు...

శివుని అర్చనకు నోచుకున్నావు...
అష్టాదశ సిద్ధులను అనుగ్రహించి "సిద్ధిధాత్రి "వైనావు...

పదవనాడు  భక్తుల పాలిటి విజయదుర్గవైనావు...
"విజయదశమి"నాడు విజయోత్సాహాన్ని పంచావు...

"యా దేవీ సర్వ భూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థితా...
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై  నమో నమః"                @ శ్రీ