12/09/2016

|| సుఖము శాంతి - తెలుగుగజల్ |||| సుఖము శాంతి - తెలుగుగజల్ ||

|| సుఖము శాంతి - తెలుగుగజల్ ||

విశ్వశాంతి గీతాలను రచియించిన సుఖము శాంతి 
హింసలేని రాగాలను పలికించిన సుఖము శాంతి

కులమతాల జాడ్యంతో అజ్ఞానం పెరుగుతుంది 
విజ్ఞానపు వేదాలను వల్లించిన సుఖము శాంతి

దేవుళ్ళకు లంచమిచ్చి వరాలెన్నొ అడుగుతావు
జనులందరి మేలుకొరకు ప్రార్ధించిన సుఖము శాంతి

మనుస్మృతిని బోధించేవారిని వెలివేయాలీ 
వర్ణరహిత సమాజాన్ని నిర్మించిన సుఖము శాంతి

ఓట్లకి నోట్లను ఇస్తూ పిదప దోచుకుంటారు
సచ్చరిత్రగల నేతను గెలిపించిన సుఖము శాంతి

భార్యమాట మహారాజ్ఞి శాసనమని గ్రహించాలి 
ఇంటిమగడు మారాడక పాటించిన సుఖము శాంతి 

మూర్ఖులతో సావాసము ప్రమాదమే "నెలరాజా"
సద్గురువులతో పయనము సాగించిన సుఖము శాంతి

|| చెలి నీవే - తెలుగు గజల్ |||| చెలి నీవే - తెలుగు గజల్ || 

మనసువీణ  సరిగమలను వినిపించిన చెలి నీవే 
నా మదిలో  మధురగీతి పలికించిన  చెలి నీవే

రేకులలో సుకుమారము నీలో కనబడుతున్నది 
గులాబీల రాశిలోన జనియించిన  చెలి నీవే 

నీ కనులకు భయపడుతూ రాత్రిలోన దాగున్నవి 
చూపులతో చీకట్లను  బెదిరించిన చెలి నీవే 

హేమంతపు ఋతువు కూడ నులివెచ్చగ ఉంటుందీ 
శ్వాసలతో  శీతలాన్ని వణికించిన చెలి నీవే 

ఇలలోకలలో నన్నే వదలకుండ ఉంటావు 
విరహానికి వెనుదిరుగుట నేర్పించిన చెలి నీవే 

నీ వన్నెల కాంతి చూసి వెన్నెల అనుకుంటాయీ 
కొలనులోన కల్వపూలు పూయించిన చెలి నీవే 

నవ్వులతో మదిని కొల్లగొడుతూనే "నెలరాజా" 
గాలిలోన మల్లెపూలు పండించిన చెలి నీవే